Logo SP 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

Spółdzielnia Uczniowska prowadzi swą działalność na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.

1. Wydatki wypracowanych dochodów powinny uwzględniać:
- potrzeby spółdzielni dla jej funkcjonalnej działalności, 
- świadczenia dla członków spółdzielni,
- potrzeby szkoły, 
- wydatki przy organizowaniu dodatkowych akcji na terenie szkoły,
- dofinansowania do imprez i wyjazdów szkolnych.

2. Cele działalności Spółdzielni Uczniowskiej:
- aktywizowanie młodzieży w pracach pozalekcyjnych, 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (proorientacja zawodowa),
- wyrabianie wśród młodzieży zmysłu organizacyjnego, gospodarności, poczucia odpowiedzialności i szacunku do pracy, 
- wspólne wypracowywanie funduszu spółdzielni i rozporządzanie nim.
Opiekunem jest pani Jolanta Kopińska.