Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
27°C
Powróć do: strona główna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jedynka.czarnkow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Jęśkokryjesko@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672552093. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły od ulicy Wronieckiej (droga jednokierunkowa). Szkoła składa się z dwóch budynków A i B. Budynek A jest 3 piętrowy, a budynek B II piętrowy.

Do budynków wejścia prowadzą od strony boiska. 

Budynek A posiada 5 wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wyjścia są drożne, 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B posiada 2 wyjścia ewakuacyjne, 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W wyjściu głównym z budynku A znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.  

Wejściem głównym do budynku A wchodzimy drzwiami otwieranymi na zewnątrz, do wiatrołapu, a następnie przestronnego holu. Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia.

 

Dalej do budynku prowadzą schody w górę (22 stopnie) na I piętro budynku. Idąc dalej prosto, około 12 m, po lewej stronie znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora szkoły, a po prawej stołówka.

Przy wejściu A, po prawej stronie, 7 m na prawo za wiatrołapem znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

Z parteru dostęp jest do windy na piętro I i II.

W budynku A znajdują się trzy kondygnacje bez progów i barier architektonicznych na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny ruch w obu kierunkach. Wyposażenie korytarzy w żaden sposób nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku.

 

Toalety znajdują się na każdej kondygnacji i oznakowane są widocznymi piktogramami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia dla niepełnosprawnych.

Za budynkiem A wyznaczono miejsca parkingowe dla nauczycieli i pracowników szkoły. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za zgodą pracownika ochrony.

Przestrzeń komunikacyjna w całym budynku nie posiada bariery w postaci zróżnicowania poziomu korytarza. Na  poziomych (I piętro, II piętro, III piętro) brak barier – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku stanowi podwójna klatka schodowa.

Do drugiego budynku B wejście główne stanowią szerokie drzwi otwierane na zewnątrz.
Możemy przejść dalej skręcając w lewo na poziom I i II po schodach lub w prawo schodami w dół do szatni, sali gimnastycznej lub pokoju nauczycielskiego.

Przechodząc w lewo mamy klasy i toalety oraz hol na II piętrach.

Teren szkoły ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, brama prowadząca do szkoły (2 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.

Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa odbierana jest przez kanalizację deszczową.

Wejścia do budynku są kontrolowane przez pracowników szkoły, monitoring oraz pracowników obsługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.

Nasze słabe strony to brak:

  • oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy,
  • urządzenia udźwiękawiającego przestrzeń oraz systemu informacyjno – nawigacyjnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.